Stomatochirurgie

V případě náročnějších stomatochirurgických zákroků máme po ruce zkušeného maxilo-facialního chirurga, který v naší ordinaci může provést např. chirurgické extrakce zubů a zalomených kořenů, odstranění cyst, resekci kořenových hrotů, augmentaci kosti, sinus lifty a další vysoce specializovaná ošetření.