Zubní kaz

Typy zubních kazů

Jedná se o bakteriální onemocnění zubu. Vzniká v místech demineralizace skloviny, prostupuje do zuboviny a šíří se dále k zubní dřeni.

Kaz iniciální

Začínající kaz postihuje pouze sklovinu. Jedná se o demineralizovanou lézi, která je schopná za příznivých podmínek (vynikající hygiena a přísun fluoru) se zhojit, tedy remineralizovat.

Kaz hluboký

Zasahuje do zuboviny a jedná se o nevratný děj (neremineralizuje). Je nutné jej ošetřit zubní výplní. Kaz blízký zubní dřeni (nervu) vyžaduje překrytí bioaktivním preparátem na bázi Ca(OH)2 a ošetření zubní výplní nebo dostavbou. Je zde vysoké riziko zánětu zubní dřeně (nervu).

Kaz zasahující do dřeně

Způsobuje zánět zubní dřeně (nervu). Někdy se projevuje akutní bolestí, jindy pozpůsobuje zánět zubní dřeně (nervu) a později i zánět okostice (váček). 

Komplikace zubního kazu

Zánět zubní dřeně (nervu)

Nejčastěji vzniká jako důsledek kazu zasahujícího do zubní dřeně. Může být také následkem úrazu. Projevuje se prudkou bolestí zubů, často vystřelující do okolí. Je tedy těžké určit postižený zub. Avšak může probíhat i bez bolestivých příznaků, jako pozvolné odumírání nervu, tzv. nekróza. Zánět zubní dřeně vyžaduje nezbytně ošetření kořenových kanálků. Pokud k němu nedojde, zánět se šíří dále do okolí kořene zubu, pak se jedná již o zánět okostice („váček“).

Zánět ozubice (váček)

Vzniká šířením zánětu zubní dřeně do okolí kořene. Akutní zánět se projevuje bolestí postiženého zubu, otokem tváře, někdy i celkovou schváceností a horečkou. Chronický zánět nemusí bolet, může však kdykoliv akutně vzplanout. Ošetření zánětu okostice je vždy pouze pokusem o zachránění takto postiženého zubu. Je nutné ošetření kořenových kanálků a aplikaci léčebné vložky, která je ponechána v zubu i několik dnů až týdnů. V případě, že se chronický zánět okostice ponechá bez ošetření, je téměř jisté,  že pacient dříve či později o daný zub přijde. Navíc chronický  „váček“ znamená zátěž pro celý organizmus v podobě tzv. fokální infekce. Bakterie z „váčku“ kolují v krevním řečišti a mohou způsobit i onemocnění srdce a jiných orgánů.