Ošetření kořenových kanálků

Z důvodu zánětu nebo odumření zubní dřeně (nervu) či zánětu okolí kořene (váček) je pro dlouhodobé zachování zubu v ústech nezbytné provést ošetření kořenových kanálků. Někdy je tento výkon nutný i v případě broušení zubu, při kterém by mohlo dojít k narušení a pozdějšímu odumření  nervu.

Pokud by takto postižený zub nebyl ošetřen, je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později o tento zub pacient přijde. Náhrada chybějícího zubu (můstek, implantát) je vždy mnohem náročnější (i finančně).

Jaký je postup ošetření?

Po vyšetření postiženého zubu (poklep, RTG, chladový test, atd.) a určení diagnózy je nutné odstranit starou nevyhovující plombu a veškerý kaz. Provrtáním (trepanace) stropu dřeňové dutiny a rozšířením otvoru získáme přístup ke vchodům do kořenových kanálků. Po odstranění nervu se změří délky jednotlivých kanálků pomocí elektrometrického přístroje.

Potom se pomocí ručních i strojových vrtáčků a dezinfekčního roztoku vyčistí a rozšíří kořenové kanálky tak, aby byly zbaveny infekce a mohly být těsně zaplněny kořenovou výplní. Zub se opatří provizorní výplní a zhotoví se RTG snímek po plnění.

před ošetřením
po ošetření

Jak dlouho tento výkon trvá?

Ošetření jednoho kanálku trvá přibližně jednu hodinu. U zubu s více kořenovými kanálky může být toto ošetření rozloženo do dvou návštěv. Pokud je infekce v kořeni i v kosti rozsáhlá, je třeba aplikovat na dobu jednoho či více týdnů dezinfekční vložku.

Je tento zákrok bolestivý?

Ošetření kořenových kanálků se provádí v místním znecitlivění, pacient tedy žádnou bolest necítí. Znecitlivění odezní u zubů v horní čelisti za 1-2 hodiny, v dolní čelisti za 3-4 hodiny.

Co dál s takto ošetřeným zubem?

Ve většině případů (stoličky, třenové zuby) se zub musí dostavět, případně vyztužit čepem a opatřit zubní korunkou, jinak by hrozilo prasknutí a následná extrakce zubu . U předních zubů většinou stačí zhotovit výplň nebo dostavbu z fotokompozitního materiálu.

Mohou se vyskytnout nějaké komplikace? 

Ošetření kořenových kanálků je velmi náročný výkon. Vždy se jedná o pokus o záchranu zubu. I při pečlivém ošetření může dojít k zalomení nástroje v kořenovém kanálku, provrtání (perforaci) kořene, přetlačení kořenové výplně a vzácně se může vyskytnout alergická reakce na anestetikum nebo kořenovou výplň.
Nicméně, v dnešní době úspěšnost tohoto výkonu dosahuje 90 %.

Poučení pacienta

Po ošetření kořenových kanálků (definitivně nebo dezinfekční vložkou) může být zub zvýšeně citlivý na skus i spontánně. Při větším počátečním zánětu (váček) může dojít k otoku a bolesti v okolí ošetřeného zubu. V tomto případě je nutné hnis vypustit rozříznutím dásně, případně aplikovat antibiotika.

Znovuošetření kořenových kanálků (reendodoncie)

před
po ošetření nevyhovující kořenové výplně

Z důvodu nevyhovující stávající kořenové výplně došlo v postiženém zubu k bakteriální reinfekci kořenového kanálku. Dříve nebo později může vzniknout (pokud k tomu již nedošlo) zánět kosti v okolí kořene (váček), a tímto může dojít ke ztrátě takto postiženého zubu. Znovuošetření kořenových kanálků je zákrok, kterým se zubní lékař pokouší znovu zprůchodnit, rozšířit, dezinfikovat a zaplnit kořenové kanálky, a tím zachránit postižený zub.

Tento výkon je však velmi náročný a úspěšnost se pohybuje kolem 65 %.

Postup ošetření je obdobný jako u ošetření kořenových kanálků. Avšak výskyt možných komplikací je větší. Také čas a cena ošetření je vyšší. Po úspěšném ošetření je zub po dostavbě opatřen korunkou. V případě neúspěchu je zub pouze dostavěn. Pokud je zánět většího rozsahu a ohrožuje celý organismus, je zub indikován k extrakci.

Alternativou k tomuto zákroku je extrakce (vytažení) postiženého zubu a náhrada zubním můstkem nebo implantátem. Jedná se vždy o finančně náročnější druh ošetření.

 před
po ošetření nevyhovující kořenové výplně